Privacy Statement

ENGLISH – Privacy Statement

We will have our Privacy Statement available in English soon.

NEDERLANDS – Privacyverklaring

Privacy is van groot belang voor yesbae. Wij willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens door yesbae en ingeschakelde derden, waardoor wij een beleid hebben ontwikkeld, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Definities

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent. Daaronder vallen ook anonieme gegevens die gekoppeld zijn aan gegevens die u direct of indirect identificeren.

Verwerking van persoonsgegevens betreft het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor mijn persoonsgegevens?

Mevrouw S. Biharie, handelend onder de naam yesbae, met adres Kelbergen 401,1104 LV te Amsterdam, met KvK-nummer: 70144346, met BTW-nummer: 224297600B01, is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Welke soorten persoonsgegevens verwerkt yesbae?

Bij het gebruik van onze webshop, www.yesbae.nl, en het verrichten van een aankoop verwerken wij de volgende gegevens van u:

Accountgegevens: de gegevens die u verstrekt bij het aanmaken van een account:

 • Naam (voornaam en achternaam);
 • Gebruikersnaam;
 • E-mailadres;
 • Bij het verrichten van aankopen de bestelgeschiedenis;
 • Eventueel geboortedatum;
 • Eventueel woonadres (en postcode);
 • Eventueel woonplaats; en
 • Eventuele andere opmerkingen.

Betalingsgegevens: de gegevens die u verstrekt bij het verrichten van een aankoop met uw account:

 • Naam (voornaam en achternaam);
 • Woonadres en/ of bezorgadres (en postcode);
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Betalingsmethode;
 • Bankrekeningnummer; en
 • Factuurnummer (en – gegevens).

Contactgegevens: de gegevens die u verstrekt aan yesbae als u yesbae contacteert:

 • Naam (voornaam en achternaam);
 • E-mailadres;
 • Vraag/ klacht/ contactreden;
 • Eventueel woonadres en/ of bezorgadres (en postcode);
 • Eventueel woonplaats;
 • Eventueel bankrekeningnummer;
 • Eventueel factuurnummer; en
 • Eventueel telefoonnummer

Technische cookies, personalisatiecookies en social media plug-ins: de gegevens die ontstaan wanneer u onze website bezoekt en gebruikt. Onze website kent ook sociale media plug-ins die het mogelijk maken onze sociale media kanalen te bezoeken en daarop activiteiten te verrichten.

 • Type apparaat dat u gebruikt;
 • Unieke identificatie van uw apparaat;
 • IP-adres van uw apparaat;
 • Besturingssysteem en type internetbrowser;
 • Geschatte locatiegegevens; en
 • Facebook likes en delen, Twitter follows en retweets en Instagram follows en tags.

Waarom verwerkt yesbae uw persoonsgegevens?

De account- en betalingsgegevens verwerken wij om uw online aanschaf in onze webshop te beheren en de bestelling af te ronden. Daarnaast kunnen wij door het aanmaken van een account uw bestellingen en retourzendingen verwerken en kunnen wij u informeren over de leveringsstatus of andere problemen met betrekking tot de levering van de door u aangeschafte producten.

We verwerken uw contactgegevens om uw vragen te beantwoorden en om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen (kan via e-mail en social media). Daarnaast gebruiken wij uw e-mailadres om u nieuwsbrieven toe te sturen om u op de hoogte te houden van ons aanbod.

Om de webshop gepersonaliseerd weer te geven en te kunnen optimaliseren gebruiken wij de technische cookies en personalisatiecookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die bij een bezoek aan onze webshop op uw apparaat worden opgeslagen. De cookie slaat gegevens op die ontstaan door het specifiek gebruikte apparaat, zoals het type apparaat en het type internetbrowser. Deze cookies dienen om ons aanbod te optimaliseren en gebruiksvriendelijker en veiliger te maken.

Wij maken gebruik van technische en personalisatiecookies. De cookies worden gebruikt om uw gebruik van de website te analyseren en om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen. Hierdoor kunnen wij de website aanpassen naar en afstellen op de meest gebruikte internetbrowser ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid. Deze cookies worden en blijven opgeslagen op uw apparaat. Belangrijk is dat de cookies al worden opgeslagen bij een bezoek aan de website. U kan het opslaan van deze cookies voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser daarop aan te passen en deze cookies te allen tijde verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken bij yesbae om de verwerking van de persoonsgegevens die ontstaan door de technische en personalisatiecookies en verzoeken om verwijdering van de gegevens.  Bepaalde type cookies zijn echter noodzakelijk om uw aankoop te kunnen verrichten. Wij gebruiken de sessiecookies. Deze slaan informatie op om het winkelmandje te kunnen gebruiken voor een aankoop. Bijvoorbeeld het onthouden van welke producten u in het winkelmandje plaatst. Als u de internetbrowser van uw apparaat afsluit worden deze cookies automatisch verwijderd. Voor een groot deel van de technische en personalisatiecookies en zeker de sessiecookies heeft te gelden dat als de browserinstelling van uw apparaat het opslaan van de cookie tegenhoudt, de webshop mogelijk niet correct kan functioneren.

De technische en personalisatiecookies worden mogelijk gemaakt door een webanalyseservice, Google Analytics, aangeboden door Google. Wij maken dus gebruik van de diensten van Google. Belangrijk is het om te weten dat uw gegevens niet worden toegevoegd aan de zoekmachine van Google.

De sociale plug-ins gebruiken wij om ons bedrijf bekender te maken. Belangrijk is dat u bij het delen van een bericht van ons kanaal op Facebook, het volgen van ons kanaal op Instagram of het delen (retweet) van onze tweet op Twitter mogelijk uw accountgegevens en andere persoonsgegevens bekend maakt bij anderen die ook bevriend zijn met yesbae of ons volgen op een social media kanaal. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de gegevensbescherming ligt bij de betreffende aanbieders, te weten Facebook, Twitter en Instagram. Het doel en de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens op die kanalen vindt u terug in de privacyverklaring van de aanbieders.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw accountgegevens is gebaseerd op uw toestemming. Deze toestemming geeft u bij het aanmaken van een account. Ook voor het versturen van de nieuwsbrief geeft u toestemming. Die toestemming kunt u uiteraard te allen tijde intrekken.

De verwerking van uw betalingsgegevens is noodzakelijk om uw aankoop bij yesbae te verwerken en de producten te kunnen leveren. De verwerking is dus noodzakelijk op grond van de koopovereenkomst.

De verwerking van uw contactgegevens, technische meetgegevens, klik- en surfgegevens en sociale media plug-ins is gebaseerd op het eigen gerechtvaardigd belang van yesbae. Yesbae acht het belangrijk dat haar klanten zo optimaal mogelijk worden geholpen, waardoor yesbae de persoonsgegevens van de klant verzameld om bij een vraag, verzoek of vordering altijd zo snel mogelijk en juist te kunnen reageren op de klant. Wij willen daarnaast dat onze webshop zo optimaal mogelijk gebruikt kan worden, waardoor onze cookies het onder meer mogelijk maken te bekijken met welke internetbrowser en apparaat de klant onze webshop bezoekt, zodat we de website op die type internetbrowsers of apparaten kunnen afstellen (voor het gebruiksgemak). Ook hebben wij commerciële belangen. Wij willen naamsbekendheid creëren en behouden, waardoor wij ook sociale media kanalen hebben opgezet, waarop wij het bedrijf promoten. Indien u uw geboortedatum vermeldt bij het aanmaken van een account kunnen wij die gebruiken om ons aanbod af te stellen op de leeftijdsgroep die onze webshop het meest bezoekt en gebruikt. Daarnaast kan uw geboortedatum helpen bij het aanbieden van producten aan andere klanten in dezelfde leeftijdsgroep, (anderen bekeken of kochten ook).

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens zijn toegankelijk voor yesbae. Yesbae maakt echter gebruik van diensten van derden om de webshop mogelijk te maken, om de betaling van uw aankoop af te ronden, om de door u aangeschafte producten te kunnen leveren en onze webshop te verbeteren en te optimaliseren.

 • De webdesigner en domeinbeheerder hebben volledig toegang tot uw gegevens.
 • De betalingsprovider krijgt bij de betaling inzicht in de volgende gegevens: uw naam, betaalmethode en bankrekeningnummer.
 • De bezorger krijgt voor de levering inzicht in de volgende gegevens: uw naam, adres (postcode) en woonplaats.
 • De e-mailbeheerder krijgt voor de nieuwsbrieven inzicht in de volgende gegevens: uw naam en e-mailadres.
 • De webanalyseservice krijgt toegang tot de gegevens die ontstaan door de technische cookies en personalisatiecookies.

Yesbae heeft uiteraard overeenkomsten gesloten met voormelde dienstverleners om uw privacy te waarborgen. In de zogenoemde verwerkersovereenkomsten hebben wij afgesproken dat yesbae het doel en de grondslag van de verwerking bepaalt en dat de dienstverleners enkel de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel en de grondslag van yesbae. Het doel en de grondslag vindt u terug in deze privacyverklaring. Ook hebben wij afgesproken dat de dienstverleners enkel toegang hebben tot en enkel de persoonsgegevens verwerken die in deze privacyverklaring zijn beschreven. Ook moeten de dienstverleners er zorg voor dragen dat de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, er toezicht wordt gehouden op de naleving van de beveiligingsmaatregelen en dat bij een inbreuk op de beveiliging de dienstverlener dat meldt bij yesbae, zodat wij u, zo nodig, daarover kunnen informeren.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

De persoonsgegevens die yesbae van u verwerkt worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe lang bewaart yesbae uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens afhankelijk van de soort persoonsgegevens.

Op grond van fiscale wet- en regelgeving zijn wij verplicht om factuurgegevens in ieder geval 7 jaar te bewaren. Dat betreft dus in ieder geval de NAW-gegevens en betalingsgegevens.

Uw persoonsgegevens voor het account bewaren wij tot dat u een verzoek tot verwijdering van het account heeft ingediend (het intrekken van de toestemming). Wij verwijderen de persoonsgegevens niet als wij een lopend geschil hebben met u of op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn de persoonsgegevens te behouden. De persoonsgegevens voor de nieuwsbrieven bewaren wij tot dat u uw toestemming intrekt en de cookies kunt u op elk moment verwijderen door uw browsegeschiedenis te verwijderen. Als u het account gedurende 2 jaar niet gebruikt gaan wij ook over tot veilige verwijdering van uw persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

Recht op inzage en informatie :u heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die yesbae over u bewaart en heeft u het recht om informatie op te vragen over deze privacyverklaring, tenzij er sprake is van misbruik van recht of yesbae op grond van wet- en regelgeving bevoegd is uw verzoek af te wijzen.

Recht op correctie: u heeft het recht om yesbae te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect dan wel incompleet zijn. Indien de persoonsgegevens in uw account onjuist zijn kunt u deze persoonsgegevens aanpassen in de webshop (zie account).

Recht op portabiliteit: u heeft het recht om yesbae te verzoeken om de door yesbae verwerkte persoonsgegevens over te dragen aan u of een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat.

Recht op verwijdering: u heeft het recht om yesbae te verzoeken de door yesbae verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, tenzij u een lopend geschil heeft met yesbae over de garantie van producten of incasso van betalingen, u een openstaande bestelling heeft die niet of gedeeltelijk is verzonden of als yesbae op grond van wet- en regelgeving verplicht is de persoonsgegevens te behouden. U kunt uw account niet handmatig verwijderen. Daarvoor dient u contact op te nemen met yesbae.

Recht om toestemming in te trekken: indien u voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens toestemming heeft gegeven kunt u die toestemming te allen tijde intrekken, tenzij de persoonsgegevens nodig zijn voor een lopend geschil dat u heeft met yesbae over de garantie van producten of incasso van betalingen, u een openstaande bestelling heeft die niet of gedeeltelijk is verzonden of als yesbae op grond van wet- en regelgeving verplicht is de persoonsgegevens te behouden.

Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van direct marketing. U kunt de cookies natuurlijk voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen en de nieuwsbrieven door de instructies in de nieuwsbrief op te volgen of contact op te nemen met yesbae.

Recht op restrictie: u heeft het recht om yesbae te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u in afwachting bent van de verificatie, als de verwerking onwettig is of als yesbae uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft.

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u echter van mening zijn dat yesbae persoonsgegevens niet correct verwerkt, neemt u dan contact met ons op. Wij staan altijd open voor klachten of feedback.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen door contact met ons op te nemen. Wij willen u vragen uw verzoek zo duidelijk mogelijk te verwoorden, zodat we u snel en optimaal van dienst kunnen zijn. U kunt contact met ons opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@yesbae.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken. Het telefoonnummer is 06 – 82390902. Daarnaast kunt u ons ook bereiken door het contactformulier op de website in te vullen, zie: www.yesbae.nl/contact. Voor verzoeken, eventuele ingebrekestellingen en aansprakelijkstellingen kunt u het adres Kelbergen 401 te Amsterdam (1104 LV) gebruiken.